Servizos de Apoio á Investigación

Páxina web

sai_GL

Os Servizos de Apoio á Investigación da Universidade da Coruña están compostos por un conxunto de  especializados capaces de prestaren apoio á investigación científica, técnica e humanística, e cunha dotación instrumental, técnica e de recursos humanos que, ben polas súas características propias ben polo ámbito da súa aplicación, superan as necesidades dun centro, departamento ou instituto universitario. A función que deben cumprir é a de organizaren racionalmente a utilización destes recursos destinados a tarefas de investigación.

Director do servizo:

Alberto de Vega Martín

Enderezo:

Universidade da Coruña
Edificio de Servizos Centrais de Investigación
Campus de Elviña, s/n
15071 A Coruña
Tel.: +34 981 167 067
Fax.: +34 981 167 068
Enderezo electrónico: saisec@udc.es