María José Lombardía Cortiña

María José Lombardía Cortiña

Vicerreitora de Estudantes, Participación e Empregabilidade

Foi responsable da Unidade de Análise e Xestión de Datos da UDC. Licenciada en Matemáticas en 1994 e doutora en Ciencias Matemáticas pola Universidade de Santiago de Compostela (USC) no 2002.

No ano 1997 incorpórase á docencia universitaria na USC, onde posteriormente obtivo a praza de contratada doutora. Con anterioridade, gozou dunha bolsa no Instituto Galego de Estatística e outra no Servizo de Información sobre Saúde Pública da Dirección Xeral de Saúde Pública. No ano 2009 vincúlase á Universidade dá Coruña (UDC), impartindo distintas materias da área de Estatística e Investigación Operativa nas titulacións de Enxeñaría Técnica Industrial, Documentación e Enxeñaría Informática. Participa tamén como docente no Máster Universitario en Socioloxía Aplicada: Investigación Social e de Mercados, e no máster interuniversitario das tres universidades galegas en Técnicas Estatísticas. Desde o 2010 é profesora titular de universidade da área de Estatística e Investigación Operativa na Facultade de Informática na UDC.

É investigadora do grupo MODES, adscrita ao Centro Singular CITIC. O seu labor de investigación céntrase en inferencia en áreas pequenas e con modelos mixtos, mostraxe en poboacións finitas e métodos de remostraxe bootstrap. É autora de máis de 25 artigos publicados en revistas internacionais de referencia JCR. Recibiu o premio a un traballo de investigación da Real Academia de Ciencias Galegas no 2004. Dirixiu 4 teses doutorais, unha delas na universidade de Göttingen e outra na universidade de Xenebra, e participou en máis de 60 proxectos competitivos e contratos de investigación e de transferencia con institucións e empresas, sendo investigadora principal dunha Acción Integrada con Alemaña e de 5 contratos de investigación. Na actualidade ten recoñecidos 3 sexenios de investigación e 1 de transferencia. Foi secretaria e membro do Consello Executivo da Sociedade Galega para a Promoción dá Estatística e dá Investigación de Operacións (SGAPEIO), e Membro do Consello Executivo da Sociedade Española de Biometría (SEB). Durante máis de 7 anos estivo á fronte da Unidade de Análise e Xestión de datos da UDC (AXD) e foi membro do Comité de Dirección do CITIC.

Equipo

M.ª Yolanda Rey Casal

Secretaria

José Rodrigo Sanjurjo Amado

Adxunto