Servizo de Contratación, Patrimonio e Xestión Económica

Manuel Calvo Fariña (xefe do Servizo) Ext.: 1118
sercon@udc.gal

María Teresa Mato Pintané (xefa do Negociado de Vicerreitorías) Ext. 1039
negociado.vicerreitorias@udc.gal

Ana María Enríquez Luces (posto base) Ext. 1123
María Lourdes Grande Ramos (posto base) Ext. 1038
Ana Belén Meitín García (posto base) Ext. 1037
Blanca Ferrero Fernández (posto base) Ext. 2384
Lidia María Sánchez González (posto base) Ext. 1141
María del Carmen Varela Iglesias (posto base) Ext. 1124

Sección de Contratación

María José Prol Conde (xefa da Sección) Ext.: 1119
Genoveva Álvarez Suárez (xefa do Negociado de Contratación I) Ext.: 1120
Celsa Carrera Sampedro (xefa do Negociado de Contratación II) Ext. 1122
seccion.contratacion@udc.gal

Sección de Inventario e Patrimonio

María José Busto Rey (xefa da Sección) Ext.: 1036
Jorge Moreno Cruz (xefe do Negociado) Ext.: 1127
inventario@udc.gal

Sección de Xestión Económica

Pilar de la Fuente Simes (xefa da Sección) Ext. 1034
seccion.xestioneconomica@udc.gal

Juan Leis Fraga (xefe do Negociado de Asuntos Económicos) Ext. 1093
negociado.aaee@udc.gal

Lorenzo Pena Blanco (xefe do Negociado de Obras e Mantementos) Ext. 1125
neom@udc.gal

Beatriz Aldao García (xefa do Negociado de Servizos) Ext. 1163
negociado.servizos@udc.gal

María Esperanza García Varela (xefa do Negociado de Subministracións) Ext. 1121
negociado.subministros@udc.gal