Servizo de Xestión Financeira

Carmen Cartamil Obelleiro

Xefa do Servizo

Elsa Pardo-Ciorraga Meléndrez

Posto base

Negociado de Ingresos

Rosa Boo Alonso

Xefa do negociado

Sección de Tesouraría

Juan Pombo Prieto

Xefe da sección

Negociado de Tesouraría

Fuen Blanco Paredes

Xefa de negociado

Dolores Freire Aldao

Posto base

Sara Sánchez García

Posto base

Sección de Contabilidade

Luisa Castro Mas

Xefa da sección

Negociado de Contabilidade

José Fernando López Castro

Xefe do negociado

Águeda Mª Escobar Somoza

Posto base

Sandra García Mosquera

Posto base

Sección de Orzamentos

Carmen Mª Rodríguez Rey

Xefa da sección

Negociado de Orzamentos

Carmen Mosquera López

Xefa do negociado

Javier Blanco Conde

Posto base

Manuel Sánchez Santos

Posto base