Oficina para a Igualdade de Xénero

 

O principio de igualdade entre homes e mulleres é o marco lexitimador que asume a Universidade da Coruña ao abeiro da normativa e valores da UDC. A Oficina para a Igualdade de Xénero fornece o soporte técnico preciso para acadar os obxectivos de igualdade.

A través desta páxina podes coñecer o marco legal e a estrutura da oficina, así como as actividades que desenvolvemos.

Tamén poñemos a túa disposición distintos recursos para incorporar a perspectiva de xénero, guías de boas prácticas e unha serie de enlaces de interese.

 

Co obxetivo de visibilizar parte das actuacións da OIX ao conxunto da comunidade universitaria, poñemos a vosa disposición unha breve presentación (panorámica ou en formato 4:3).

Actualidad