Taboleiro de anuncios

  • Usuario e contrasinal para facer as enquisas ou ver os resultados persoais: os obtidos en http://servizos.udc.es.
  • Para autenticarse e facer as enquisas recoméndase empregar Chrome ou Firefox. Se se utiliza Internet Explorer, hai que autenticarse co "modo compatibilidade" activado e cubrir as enquisas co modo de compatibilidade desactivado.
  • En caso de dúbida, consultar as "Preguntas frecuentes" no menú desplegable.

Avaliación