Axuda

ayuda (c) 150

Contacta coa Biblioteca: dúbidas, consultas, queixas ou suxestións sobre a Biblioteca.

Preguntas frecuentes: consultas máis frecuentes nas bibliotecas clasificadas por temas.

Guías e titoriais: guías xerais sobre os servizos da biblioteca; guías de bases de datos e principais proveedores destas; guías das máis destacadas ferramentas de traballo como Google Académico, xestores de referencias bibliográficas, etc.

Páxina web: réplica da páxina inicial da web da biblioteca na que se inclúe en cada apartado (catálogo, RUC, O meu rexistro...) un arquivo PDF a modo de guía-resumo das principais funcionalidades e características de cada recurso.