Ramón del Valle López

Ramón del Valle López

Ramón del Valle López

Xerente

Licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela.

Desde o mes de setembro do ano 1988 ata agosto de 1992: persoal laboral do grupo I da Xunta de Galicia con destino na Dirección Xeral de Xustiza da Consellaría de Presidencia e Administracións Públicas.

Desde agosto de 1992 ata febreiro de 1993: funcionario do corpo superior- grupo A- da Administración Xeral da Xunta de Galicia na Delegación de Traballo e Servizos Sociais na Coruña.

Desde febreiro de 1993 ata xaneiro de 1998 diversos postos na Consellería de Presidencia e Administracións Públicas:  posto base grupo A na Dirección Xeral da Función Pública, xefe de Sección de Incompatibilidades, xefe de Sección de persoal funcionario.

Desde xaneiro de 1998 ata xuño de 2002: subdirector xeral de Réxime Xurídico e Relacións Laborais na Dirección Xeral da Función Pública.

Desde xuño de 2002 ata febreiro de 2003: xefe de servizo de Administración no Instituto Lácteo e Gandeiro de Galicia.

Desde febreiro de 2003 ata setembro de 2005: secretario de Delegación da Consellaría de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais na Coruña.

Desde novembro de 2005 ata novembro de 2009: subdirector xeral de Persoal e Coordinación da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar da Xunta de Galicia.

Desde  novembro de 2009 ata xaneiro 2010: xefe da sección xurídica do Consello Galego de Relacións Laborais.

Desde  xaneiro de 2010 ata outubro de 2016: xefe do Servizo de Xestión de Persoal da Consellería de Facenda.

Desde  outubro de 2016, xerente da Universidade da Coruña.

Equipo

Maite Noya Andrade

Secretaria

Vicexerencia de Asuntos Económicos e Análise de Custos

Yolanda Calaza Parajes

Vicexerenta

Vicexerencia do Campus de Ferrol e Apoio ao Emprego

María Jesús Caínzos López

Vicexerenta