Servizo de PDI

O persoal docente e investigador da Universidade da Coruña estará composto por funcionarios dos corpos docentes universitarios e por persoal contratado.

O Servizo de Persoal Docente e Investigador desenvolve as seguintes funcións:

  • Xestionar o persoal docente e investigador, tanto funcionario como contratado administrativo ou laboral.
  • Elaborar e tramitar os procesos de selección de persoal. Elaborar e tramitar os procesos de provisión de persoal.

Xefe de servizo

  • Juan Ramón Rego Álvarez de Mon

Xefe de sección  de Selección e Xestión

  • Daniel Miguélez Costa (ext. 1114)

Xefa de negociado de PDI funcionario

  • María Sandá Crego (ext. 1100)

Xefa de negociado PDI laboral

  • María Beatriz Gómez Corredoira (ext. 1104)

Negociado de Planificación do PDI

  • Roberto Nuez Sánchez (ext. 1072)

Postos base

  • Mónica García Menéndez (ext. 1077)
  • Balbi Vázquez Santos (ext. 1112)
  • Carlos Fernández López (ext. 1092)

Enderezo:
Reitoría
Rúa da Maestranza, 9
15001- A Coruña

Tel.: +34 981 167 000
Fax: +34 981 167 011
servizo.pdi@udc.es