Impresos

Para os departamentos:

Solicitude de prazas de funcionarios de corpos docentes universitarios

  • Modelos de actas para concursos de acceso
    • Catedráticos (versión en galego: pdf / word) (versión en español: pdf / word)
    • Titulares (versión en galego: pdf / word) (versión en español: pdf / word)

Solicitude de convocatoria a concurso de prazas de profesorado interino e contratado

Para o profesorado:

Modelo de solicitude e currículo PDI laboral temporal

Modelo de solicitude profesores contratados doutores

Impresos para alta de profesorado

Modelo de instancia

Solicitude de autorización de compatibilidade

Solicitude de declaración de servizos especiais

Solicitude de devolución de documentos

Solicitude de excedencia

Solicitude de prórroga xubilación funcionarios

Solicitude de prolongación da idade de xubilación PDI contratado

Solicitude de recoñecemento de servizos previos

Solicitude de reingreso ao servizo activo

Solicitude de méritos docentes (quinquenios)

Proposta para a cobertura de docencia producida por baixas do profesorado

Solicitude de autorización de encomenda de servizos docentes

Instancia e currículo para concursos de acceso a corpos docentes universitarios (versión en galego - versión en español)