• OS DOCUMENTOS DA NOSA UNIVERSIDADE
  • OS DOCUMENTOS DA NOSA UNIVERSIDADE
  • OS DOCUMENTOS DA NOSA UNIVERSIDADE

Servizo de Rexistro, Documentación e Arquivo

O Servizo de Rexistro, Documentación e Arquivo é unha unidade creada para dar un tratamento global ao proceso de entrada, tramitación e arquivo da documentación administrativa e de carácter histórico da Universidade da Coruña.

O Rexistro Xeral comezou a súa actividade en xaneiro de 1990, co inicio da Universidade da Coruña. O Centro de Documentación e Arquivo creouse en 2003 e iniciou a súa actividade en 2004. O actual Servizo de Rexistro, Documentación e Arquivo apareceu en 2005.

O Servizo de Rexistro, Documentación e Arquivo depende da Secretaría Xeral da Universidade da Coruña.

Actualidade