Rexistro

A Universidade da Coruña dispón dun sistema informatizado de rexistro da documentación, común para todos os órganos, servizos e unidades administrativas, denominado Rexistro Electrónico Xeral.

O Rexistro Electrónico Xeral ten como función a recepción, remisión e anotación da documentación de entrada e saída no ámbito da Universidade da Coruña.

Pódese acceder ao rexistro da UDC por dous medios: a través da sede electrónica ou ben a presentación de documentos de forma presencial.

O sistema está constituído por unha oficina virtual de rexistro, denominada Oficina de Rexistro Telemático, e unhas oficinas físicas de rexistro. Cada oficina conta cun código propio que a identifica e os asentos que se efectúan en calquera delas intégranse de xeito automático no Rexistro Electrónico Xeral.