Evolución COVID na UDC

Información sobre a evolución da situación Covid-19 na UDC.

Esta páxina recolle os informes periódicos que emite o Servizo de Prevención de Riscos Laborais sobre a situación Covid-19 na UDC.

Lembra que a UDC ten un protocolo para seguir ante a aparición ou a comunicación dun caso de Covid-19 nun centro da Universidade da Coruña: Que facer ante a aparición ou a comunicación dun caso de Covid-19 nun centro da Universidade da Coruña