Recursos

Plataforma de traballo e docencia en liña. Videoconferencias, salas de conferencia virtuais, etc. Intégrase con Whiteboard, OneNote e Class Notebook, Forms e permite gravar directamente en Stream.

Ligazón en axudaTIC: https://axudatic.udc.gal/pages/viewpage.action?pageId=50528546
Ligazón directa: https://teams.microsoft.com/
Ligazón de descarga: https://teams.microsoft.com/downloads
Titoriais: https://web.microsoftstream.com/channel/be7bb749-8121-48be-9107-190a5b778471

Almacenamento en disco na nube e acceso dende calquera sitio ou dispositivo. Permite compartir arquivos.

Ligazón en axudaTIC: https://axudatic.udc.gal/display/SIC/OneDrive
Ligazón directa: https://udcgal-my.sharepoint.com/
Ligazón de descarga: https://www.onedrive.com/download

Pizarra dixital colaborativa.

Ligazón directa: https://whiteboard.microsoft.com/

O Youtube interno da UDC.

Ligazón directa: https://web.microsoftstream.com/

Permite crear cuestionarios, enquisas, etc.

Ligazón en axudaTIC: https://axudatic.udc.gal/display/SIC/Office365+Forms
Ligazón directa: https://forms.office.com/

Rede social para a UDC.

Ligazón directa: https://www.yammer.com/udc.es

Paquete ofimático coas ferramentas online de Microsoft Word, Excel, PowerPoint, OneNote, etc.

Ligazón en axudaTIC: https://axudatic.udc.gal/pages/viewpage.action?pageId=50529124
Ligazón directa: http://portal.office.com/

Paquete ofimático instalable (Windows e MacOS) previa descarga que inclúe as ferramentas de Microsoft Word, Excel, PowerPoint, OneNote, etc.
Microsoft PowerPoint dispón de capacidades de edición de vídeo que permiten:

  • Engadir audio ás diapositivas e exportar o conxunto coma un vídeo que se pode subir a Microsoft Stream.
  • Gravar unha área ou toda a pantalla e exportar a dita gravación.

Ligazón en axudaTIC: https://axudatic.udc.gal/display/SIC/Productos+MS+Office

Videotitoriais: https://web.microsoftstream.com/channel/be7bb749-8121-48be-9107-190a5b778471

OneNote é un bloc de notas dixital que garda e sincroniza as notas automaticamente mentres traballa.

Ligazón en axudaTIC: https://axudatic.udc.gal/display/SIC/Onenote

Ligazón directa: https://portal.office.com

Turnitin é un servizo de prevención de plaxio en Internet. Turnitin utiliza tres fontes para a revisión:

  • Fontes bibliográficas de gran recoñecemento entre a comunidade académica e de investigación.
  • Documentos dispoñibles de xeito público na internet.
  • Arquivos subidos por usuarios de institucións clientes de Turnitin.

Ligazón en axudaTIC: https://axudatic.udc.gal/display/SIC/Turnitin

Ligazón directa: https://www.turnitin.com/login_page.asp?lang=es

 

Plataforma de vídeo e televisión da UDC para difundir o material audiovisual da comunidade universitaria.

Ligazón en axudaTIC: https://axudatic.udc.gal/pages/viewpage.action?pageId=52823389

Ligazón directa: https://tv.udc.gal/

Acceso desde fóra da UDC aos recursos electrónicos da biblioteca.

Ligazón directa: http://www.udc.es.accedys.udc.es/biblioteca

 

Froito das colaboracións establecidas coa empresa MathWorks, acadamos un acordo para uso das licenzas de MATLAB e así mellorar o servizo ofrecido á comunidade universitaria durante o período de confinamento.

Grazas a este acordo, teremos un reforzo nas licenzas de MATLAB que existían ata o de agora na UDC nas seguintes condicións para toda a comunidade universitaria:

  • Poderase descargar MATLAB, Simulink e todas as toolboxes que se enumeran máis abaixo en equipos persoais, incluíndo smartphones e tablets.
  • Poderase usar MATLAB en liña para acceder a través dun navegador web.
  • Dispoñerase de recursos e ferramentas educativas gratuítas adicionais como cursos en liña de múltiples disciplinas, incluíndo MATLAB, Deep Learning e Machine Learning. 

Para acceder a esta oferta, só é necesario crear unha conta co email da UDC en MathWorks antes de proceder á descarga dos produtos ou ao acceso en liña a través da seguinte ligazón: https://matlab.udc.es

Todas estas condicións establécense ata o 30 de xuño de 2020.

Nestes días de confinamento obrigado, moitas son as iniciativas das editoriais científicas para poñer recursos en aberto de interese para os membros da comunidade universitaria. Nesta ligazón ofrecémosvos una recompilación das que nos chegaron ata o de agora.