Cidade e territorio

Esta área de especialización céntrase no urbanismo sustentable intrínsecamente ligado co territorio e a paisaxe. 

Ten como obxectivos a busca de solucións baseadas na natureza que pretenden mellorar o benestar e a saúde dos cidadáns e promover cambios nos seus hábitos de cara a conseguir estilos de vida máis sustentables.