Sustentabilidade social e educación ambiental

Esta área de especialización ten como obxectivos lograr unha sociedade máis cohesionada, plural, inclusiva, activa e defensora da igualdade e promover a educación ambiental como unha ferramenta que permita a transición cara unha sociedade máis preocupada polo coidado e a conservación da natureza.