Economía circular e sustentable

Esta área ten como obxectivos deseñar e implantar novos modelos de crecemento económico que permitan un uso máis eficientes dos recursos naturais e hídricos e a obtención de novas fontes de enerxía máis respectuosas como medio ambiente así como a valorización de subprodutos, a redución de residuos, a reciclaxe e a reutilización de envases.