Vida saudable

Ten como obxectivos a promoción do deporte e de hábitos da vida máis saudables, unha xestión máis eficiente e sustentable do sistema público e sanitario e da saúde e favorecer a mobilidade, a autonomía e benestar dos cidadáns.