Premios
  • Premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos universitarios no ano 2020 nas universidades do Sistema Universitario de Galicia.
  • Premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos universitarios no ano 2019 nas universidades do Sistema Universitario de Galicia.
  • Premio de excelencia académica ao alumnado de grao universitario oficial que obtivese as mellores cualificacións no curso 2018 /2019 nas universidades do Sistema Universitario de Galicia.
  • Premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos universitarios no ano 2018 nas universidades do Sistema Universitario de Galicia.
  • Premio de excelencia académica ao alumnado de grao universitario oficial que obtivese as mellores cualificacións no curso 2017 /2018 nas universidades do Sistema Universitario de Galicia.

Outras

Enderezos de interese:
Bolsas Ministerio de Educación e Formación Profesional: http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/becas-ayudas.html
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional: http://www.edu.xunta.gal/portal/students

Máis información:
sape@udc.es
981 167 000, exts. 2900, 2912 e 2915